19ام!

قراره تا 19 خرداد کلی اتفاق تو زندگی ارنواز بیفته که بقیه زندگیش به این روزا وابستست...

دعا کنید همه چی آروم پیش بره و سرو سامون بگیره ;)

تا 19ام شاید نیام شایدم کم بیام اما بعدش میام و اگه منو میخونید بهم بگید چون

می خوام از اینجا برم... 

/ 1 نظر / 10 بازدید
میسیز"دال"

ارنواز؟! من میخونمتا! کامنت من ثبت نشده ایا؟